Lekarz specjalista z ginekologii i położnictwa lub inna specjalizacja: